Cúrsaí Cónaithe Fairtheoireachta agus Sainaithinte ar Mhíolta Móra 2024 á bhFógairt ag IWDG

Láthair: CECAS, Ionad Sármhaitheasa um Ghníomhú Comhshaoil & Inbhuanaitheachta

Áit: Myross Wood House, An Léim, Co. Chorcaí, P81 Y192

Dátaí: 24-26 Bealtaine / 20-22 Meán Fómhair, 2024

Fillfidh an IWDG ar Ionad álainn CECAS sa Léim in Iarthar Chorcaí, don 3ú Sraith Samhraidh dá chuid cúrsaí deireadh seachtaine.

 

 

Rannpháirtithe an chúrsa, Mean Fómhair 2022 os comhair Ionaid CECAS. Íomhá © Denis O’ Regan

An bhfuil tú ag iarraidh deireadh seachtaine ar leith? Tá Grúpa Faire na Míolta Móra & Deilfeanna in Éireann (IWDG) ag cur cúrsa fairtheoireachta ar mhíolta móra ar fáil an samhradh seo, sa Léim in Iarthar Chorcaí. Tá an

IWDG ar cheann de na príomh-eagraíochtaí neamhrialtasacha (NGOs) ag plé le caomhnú na mara in Éirinn – má ghlacann tú páirt sa chúrsa deireadh seachtaine seo, cuirfidh tú le caomhnú agus taighde ar mhíolta móra agus deilfeanna in Éirinn.

Mar a bhí roimhe, beidh ár gcúrsaí cónaithe lonnaithe ag an Ionad CECAS sa Léim in Iarthar Chorcaí in 2024 (www.cecas.ie). Leis seo beidh deis uathúil agat foghlaim ar do shuaimhneas faoin 25 speiceas de chéiticigh a fhaightear i bhfarraigí na hÉireann. An tOifigeach Amharc le IWDG Pádraig Whooley a bheidh mar áisitheoir agus treoraí ar an gcúrsa, agus tá go leor cúrsaí den saghas seo tugtha aige ó 2002 i leith.

Feileann na cúrsaí seo, atá dírithe ar dhaoine os cionn 18 mbliana d’aois, le gach leibhéal spéise, ón tosaitheoir glan amach go dtí an saineolaí fiadhúlra. Tá siad dírithe ach go háirithe orthu siúd atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi na míolta móra agus na deilfeanna a bhfuil cónaí orthu i bhfarraigí na hÉireann, agus conas iad a thaifead agus a shainaithint. Mar Eolaí Saoránaigh, cuirfidh tú le hobair caomhnaithe na speiceas seo, chomh maith leis an taighde is úrnua orthu.

Cuirfear léachtaí laistigh, chomh maith le fairí cois chladaigh ar fáil do rannpháirtithe an chúrsa, ina bhfoghlaimeoidh siad na scileanna cuí chun tabhairt faoi bhreathnú, taifeadadh agus sainaithint na gcéiticeach galánta seo. Chomh maith leis an teagasc, beidh turas báid lenár gcomhpháirtithe Cape Clear Ferries a mhairfidh 4-5 uair an chloig, ina ndéanfar suirbhéireacht ar mhíolta móra amach ó chósta thoir-theas Chléire, ceantar ar a dtugtar “The Deep Hole”. Beidh an turas báid, a imeoidh ó Chuan Dhúin na Séad, ag brath ar an aimsir agus íocfar as ar lá na himeachta.

 

An Láthair

San Ionad CECAS a bheidh na deiridh seachtainí cónaithe seo lonnaithe, iar-thearmann reiligiúnda i gcroílár Iarthair Chorcaí. Táthar ag súil go bhfanfaidh ár gcuid rannpháirtithe san ionad seo, a bhfuil seomraí compordacha, inacmhainne ar fáil acu. Tá 26 seomraí ar fáil idir sheomraí singile, seomraí do bheirt, seomraí dúbailte agus seomraí do theaghlaigh.

Tá cuid de na seomraí seo En Suite agus tá na praghsanna ag dul leo le feiceáil ag bun an ailt.

Suite ar 30 acra coillearnaí ó dheas do shráidbhaile na Léime, ag breathnú amach os cionn Chuain Dor, is suíomh an-suaimhneach, an-sámh an tIonad CECAS, a bhfuil an dúlra agus an tsíocháin i ngach leith air. I gcroílár Iarthair Chorcaí, is é togha an tsuímh é don taiscéalaíocht, ar muir agus ar tír, agus tá na bailte móra amhail Cloich na Coillte, Ros Ó gCairbre, An Léim, Cuan Dor, Bréantrá agus an Sciobairín in aice láimhe duit.

Ar ndóigh más duine as an gceantar thú, nó b’fhéidir duine ar a laethanta saoire sa cheantar, ná bí buartha: beidh áiseanna CECAS, chomh maith le lón Dé Sathairn, san áireamh i dtáille an chúrsa a íocfar le IWDG.

 

Láthair an chúrsa, Moyross House, i gcroílár Iarthair Chorcaí

 

 

 

Beidh táille an chúrsa in aghaidh an duine aonair mar a leanas:

 

Táille an Chúrsa, iníoctha le IWDG via Eventbrite
Ball leis an IWDG (san áireamh: teagasc; fairí cois chladaigh; ábhair; lón Dé Sathairn €14) €100
Duine nach ball leis an IWDG é (mar an gcéanna thuas AGUS ballraíocht bliana leis an IWDG) €130

 

Lóistín & Bia san Ionad CECAS, iníoctha le CECAS

m.sh: Seomra singil 2 oíche, bricfeasta x2 & béile x1 trathnóna Dé Sathairn €127.50 an duine
Féach liosta na seomraí atá ar fáil chomh maith leis na praghsanna ag dul leo ag bun an ailt

Turas báid roghnach um shuirbhéireacht ar mhíolta móra; íocfar tiománaí an bháid ar an lá (ag brath ar an aimsir) €45

Rannpháirtithe ag iarraidh béile tráthnóna Dé Sathairn nach bhfuil ag fanacht san Ionad CECAS, d’fhéadfaidís é seo a shocrú leis an IWDG ar an lá €24.50

Déanfar d’áit ar an gcúrsa a dheimhniú ar sholáthar an táille iníoctha le IWDG (€100 nó €130) via an nasc Eventbrite. Déanfar an táille seo a aisíoc sa chás go gcuirfí an cúrsa ar ceal, nó sa chás nach féidir leis an rannpháirtí, ar bhonn sláinte, freastal ar an gcúrsa (beifear ag súil go ndéanfaí teagmháil leis an IWDG ar a laghad 48 uair an chloig roimh ré).

Más ag iarraidh fanacht i CECAS atá tú, fan go ndeimhneofaí d’áit leis an IWDG agus ansin téigh i dteagmháil le Siobhán Cadogan chun do lóistín (agus do chuid béilí) a chur in áirithe; Ríomhphost: cadogan335@gmail.com Uimhir gutháin: 086 8701774 Cuimhnigh nach bhfuil ach 26 seomra ar fáil, agus mar sin go dtabharfar tosaíocht dóibh siúd is túisce a dhéanann teagmháil. Iarrfaidh an tIonad CECAS a chuid táillí, atá luaite thíos, cúpla seachtain roimh dháta an chúrsa.

Roghanna seomraí & costais, bunaithe ar chuairt 2 oíche:

· 14x Seomraí singile (leaba amháin do dhuine amháin) €84

· 6x Seomraí beirte (2 leaba do bheirt) €100

· 4x Seomraí dúbailte en suite (leaba amháin do bheirt) €144

· 1x Seomra en suite do Theaghlaigh (do thriúr) €166

· 1x Seomra en suite do Theaghlaigh (do cheathrar) €188

Costais bhia in aghaidh an duine don deireadh seachtaine (beidh rogha feoilséantach don uile bhéile)

· Bricfeasta x2 @ €7.50 (Satharn & Domhnach) €19

· Béile tráthnóna x1 (Dé Sathairn amháin) €24.50

 

Nasc áirithintí do chúrsa mí na Bealtaine (24ú – 26ú) – https://www.eventbrite.ie/e/residential-weekend-whale-watching-identification-course-in-west-cork-tickets-819241522447

Nasc áirithintí do chúrsa mí an Mheáin Fhómhair (20ú – 22ú) – https://www.eventbrite.ie/e/residential-weekend-whale-watching-identification-course-in-west-cork-tickets-819958697537

 

Ceann Cloghna, ceann de na háiteanna is fearr chun fairtheoireachta a úsáidimid go minic sna cúrsaí seo. Níl sé ach 15-20 nóiméad soir an bhóthair sa charr ón Ionad CECAS.

Tosóidh ár dturas fairtheoireachta ar mhíolta móra peiligeacha ag Cuan Dhún na Séad le Cape Clear Ferries, ár gcomhpháirtithe do na cúrsaí seo.

An míol mór dronnach: an speiceas is mó a bhfuil tóir air lenár rannpháirtithe!.

Feictear an deilf choiteann go rímhinic ar na cúrsaí deireadh seachtaine seo, óir is é an céiticeach is flúirsí i bhfarraigí na hÉireann. Íomha © Denis O’ Regan

Is féidir aon cheist nó sonraí breise a iarraidh ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Amhairc, Pádraig Whooley; Ríomhphost: padraig.whooley@iwdg.ie Uimhir ghutháin: 00 353 (0)86-3850568