Seoladh Leabhar Blonaige na hÉireann

Tá cuireadh á thabhairt duit chuig seoladh Leabhar Blonaige na hÉireann a bheidh ar siúl Dé hAoine 12 Samhain ag 6 p.m sa Galway Atlantaquaria i mBóthar na Trá i nGaillimh.

Beidh an leabhar á sheoladh ag Eoin Warner, an té a chuir an tsraith teilifíse Éire Fhiáin agus Cúla4 Ar Scoil – An Dúlra inár láthair.

Leabhar saothair cuimsitheach faoi chéiticigh (míolta móra agus deilfeanna) a fhaightear in uiscí na hÉireann atá ann agus é dírithe ar pháistí bunscoile (9 – 12 bliain d’aois).

Is é an Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) a d’fhoilsigh an bunleagan, agus is le cuidiú ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a foilsíodh an leagan Gaeilge.

Tá sé mar aidhm ag an IWDG tacú le tuiscint níos fearr a fháil ar chéiticigh agus a ngnáthóga tríd an oideachas agus tríd an taighde. Creidimid go dtosaíonn forbairt sochaí atá eolasach ar an aigéan leis na saoránaigh is óige atá againn. Tá áthas orainn an acmhainn oideachais nua seo i gcomhair eolaithe óga uaillmhianacha a fhógairt.  

Is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as an acmhainn seo i seomra ranga, trína mbealach a dhéanamh tríd an inneachar agus na bileoga saothair iad féin. Tá an IWDG sásta chomh maith cuidiú le ceardlanna fíorúla, rud a dhéanfaidh an t-eispéireas níos idirghníomhaí agus níos mealltaí. Is féidir le scoileanna a bhfuil suim acu ansin dul i dteagmháil le Sibéal, Oifigeach Oideachais agus For-rochtana an IWDG ag education@iwdg.ie chun ceisteanna a chur faoi úsáid an leabhair nua seo ina seomra ranga. 

Foilsíodh an leabhar seo chun tacú le haidhmeanna na Straitéise Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn. 

CUIR DO THICÉAD IN ÁIRITHE ANSEO

Iarrtar ar dhaoine aird a thabhairt ar chleachtais chúraim Covid.

Buíochas mór le Inis, Energy of the Sea, as a dtacaíocht leanúnach do thionscadail an IWDG, lena n-áirítear an bunleagan Béarla den leabhar seo.