Local Groups

Setting up or joining an existing local group is a way to get involved in the Irish Whale and Dolphin Group in your area. IWDG officers can support groups by offering training in cetacean species identification and live stranding response. Each group can schedule local land based watches and can organise events for National Whale Watch day held in August each year.

Find Out More

Faire trí Iarracht Sheasmhach

Tá scéim monatóireachta á comhordú ag an IWDG ón mbliain 1983 ar aghaidh ina ndéantar faire trí iarracht sheasmhach. Is é atá i gceist go ndéantar faire rialta ón suíomh céanna nuair a bhíonn cúrsaí farraige fabhrach. Trí thaifead a dhéanamh ar an fad ama a chaitear ag faire agus ar na dálaí timpeallachta, bíonn easpa amhairc ar ainmhithe chomh tábhachtach céanna leis an bhfaire ina bhfeictear míolta. 

Is scéim an-mhaith atá ann chun tuiscint níos doimhne a fháil ar na cineálacha a bhíonn sa limistéar áitiúil a bhíonn roghnaithe agat. Tagann treochtaí séasúracha chun solais go luath agus tá cuid mhaith gnáthóg aitheanta ag an IWDG tríd an scéim. Ba bhunchloch do Thionscadal na Míolta Móra a bhí sa scéim agus cuidíonn sé le limistéir chaomhantais mhara fhéideartha a aithint.

Find Out More

Members are
encouraged to sail
with us on our
research vessel

Sail with Us

Visit Our
IWDG Centre

Find Out More

Back to Top